Dilemma

Jag brukar inte skriva om allvarliga saker här på bloggen eller någonstans överhuvudtaget. Det ligger i min natur att ligga lågt med mina åsikter och yttra mig endast i sällskap av några enstaka personer jag litar på. Men nu tänker jag göra ett undantag, man kan väl säga att jag …

Back to Top