Vandra. Fota. Leva. Nu!

Vandra. Fota. Leva. Nu!

Dilemma

Jag brukar inte skriva om allvarliga saker här på bloggen eller någonstans överhuvudtaget. Det ligger i min natur att ligga lågt med mina åsikter och yttra mig endast i sällskap av några enstaka personer jag litar på. Men nu tänker jag göra ett undantag, man kan väl säga att jag …

Min historia

Introvert. Högkänslig. Medelålders. En urtyp till en människa som ogillar förändring och risktagning. Det är jag.

Men så har jag kommit till insikt att livet är till för att levas. Det är dags att gå ut och börja vandra och upptäcka den vackra världen utanför dörren. Det är dags att utmana mina gränser och göra det som brukade vara otänkbart!

Så det här är min historia. Om att hitta vem jag är när jag inte längre är den som jag trodde jag var. Om att vandra och vara fri. Och att alltid ha kameran som sällskap, för visst finns det en bild därute. Den tysta bilden som den högkänsliga introverta fotografen alltid har letad efter.

Back to Top