Storsnasen

Det här problemet att välja vilka fjäll jag bestiger, enklaste lösningen är att göra flera stycken på samma tur! Det finns fyra toppar väldigt nära varandra längs vägen till Storulvån – Storsnasen, Getvalen och Sönner- och Norder-Tväråklumpen. Så det var dem jag tänkte göra, fick åka tidigt eftersom väderprognosen hotade …

Back to Top